WARTO UBEZPIECZENIA – O ubezpieczeniach inaczej

O polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – ku przestrodze

W Newsletterze Gazety Ubezpieczeniowej datowanym 31.10.1017 r. ukazał się ciekawy artykuł pt. „UFG: nieuiszczenie raty powoduje wygaśnięcie polisy”. http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=64578:ufg-nieuiszczenie-raty-powoduje-wyganicie-polisy-&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106

Autor zauważa wprawdzie, posiłkując się sondażem UFG, że kierowcy wiedzą kiedy powstaje obowiązek zakupu OC ppm, a także że rośnie świadomość konsekwencji jazdy nieubezpieczonym pojazdem ale wskazuje także że ta wiedza nie jest pełna. Okazuje się, że znaczna część właścicieli aut nie wie, że nieopłacenie kolejnej raty ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie polisy. Nadal wielu kierujących błędnie uważa, że po nabyciu pojazdu, polisa zbywcy automatycznie się przedłuży. Poruszanie się po drogach nieubezpieczonym autem i spowodowanie wypadku skutkuje, niezależnie od kar także tym, że Fundusz  upomni się o zwrot wypłaconego odszkodowania. Pamiętać też należy, że konsekwencje jazdy nieubezpieczonym pojazdem dotykają nie tylko właściciela ale także kierującego sprawcę wypadku. Zachęcam do zapoznania się z tym tekstem.

MB

O Autorze 

W sektorze usług ubezpieczeniowo-finansowych pracuje od lipca 1993 roku. Zaliczył wiele kursów i szkoleń zawodowych, w tym kurs LIMRA INTERNATIONAL, INC.

Odpowiedz