Mój głos w dyskusji o sytuacji w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Mój głos w dyskusji o sytuacji w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego.
18 lutego
07:03 2017

Wiele dzieje się ostatnio w branży ubezpieczeniowej. Wysokie podwyżki cen, zwłaszcza w ubezpieczeniach komunikacyjnych, spotęgowały atmosferę niezadowolenia społecznego. Pojawiły się podejrzenia o zmowę cenową ubezpieczycieli i oskarżenia o misselling (dosłownie: chybiona, nieuczciwa, nieetyczna sprzedaż), w skrócie chodzi tu o oferowanie towaru lub usługi nie odpowiadającej potrzebom klienta. W dniu 17.04.2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. To obszerny dokument, zachęcam Państwa do zapoznania się z nim, tu w kilku punktach tylko zasygnalizuję niektóre istotne, moim zdaniem, kwestie:

  1. Prezes UOKiK uzyskał prawo do rozstrzygania o tym, czy określone postanowienia we wzorcach umów mają charakter niedozwolony, a także do wydawania tymczasowych decyzji jako reakcji na działania które zagrażają interesom konsumentów. W skrajnych sytuacjach może on także nakazać przedsiębiorcy zaprzestania określonej działalności.
  2. Poprzez zakaz proponowania usług finansowych , których klienci w rzeczywistości nie potrzebują, zobowiązuje się sprzedawców tych usług do analizy realnych potrzeb klienta i dopasowania tym samym oferty do tych potrzeb.
  3. UOKiK ma od tego czasu prawo do publikowania komunikatów i ostrzeżeń w mass mediach, dzięki czemu klient uzyskał większą szansę na obronę przed nieetycznymi praktykami.

Nie mnie rozsądzać czy te rozstrzygnięcia  są wystarczające, czy nie. Obserwuję jak to przebiega w praktyce w mojej branży. Wiele się poprawiło ale do ideału jeszcze daleko.  UE uchwaliła kolejną dyrektywę, tym razem dot. porządkowania rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, w publikacjach określaną jako dyrektywę IDD. Aktualnie od kilku miesięcy toczą się pod egidą Ministerstwa Finansów, dyskusje, konsultacje w sprawie implementacji tej dyrektywy  w RP. Wykraczają one poza środowisko ubezpieczeniowe.  Przy okazji uwidoczniły się różnice poglądów na temat nie tylko uzdrowienia sytuacji ale także organizacji rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego i szerzej finansowego.  Już teraz widać, że próbuje się poprzez określone pomysły jakoś zdeterminować jego kierunki rozwoju, wskazać winnych, w ten sposób oddalając od siebie ew. zarzuty i posądzenia.  Postanowiłem jako agent ubezpieczeniowy zabrać głos w tej dyskusji. W numerze nr 08 (932) 21-27 lutego 2017 Gazeta Ubezpieczeniowa (www.gu.com.pl) publikuje mój tekst, który tu zamieszczam.