Ubezpieczenia osobowe – co to takiego?

Ubezpieczenia osobowe – co to takiego?
13 sierpnia
14:06 2015

Są to zazwyczaj polisy dające ochronę ubezpieczeniową w zakresie zdrowia i życia Ubezpieczonego po nieszczęśliwym wypadku (tzw. NNW). Świadczenie z zakresu podstawowego najczęściej ograniczone jest głównie do wypłaty tzw. „procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu”.

Występują na rynku w różnych wersjach jako oddzielne oferty, np. tzw. polisy szkolne, ubezpieczenia wycieczek, pielgrzymek, obozów, kolonii letnich od NNW, itp., lub jako element składowy ofert ubezpieczeń majątkowych: komunikacyjnych, domów i mieszkań, różnych pakietów ubezpieczeniowych. Mogą występować jako ubezpieczenia indywidualne i grupowe. Ponieważ są to zazwyczaj ubezpieczenia wypadkowe, dotyczą zdrowia i życia, często są składową polis na życie.

Zakres ochrony jest bardzo zróżnicowany. Od bardzo wąskiego – tylko wypadki komunikacyjne, związane z ruchem, postojem, ewentualnie wyładunkiem/załadunkiem pojazdu, do szerokiego, obejmującego ochroną wszelkie wypadki. Może ochrona ubezpieczeniowa ograniczać się tylko do czasu pracy/nauki i drogi na trasie: dom -praca/szkoła, praca/szkoła – dom, albo zapewniać ochronę całodobową. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie RP, ale są wyjątki. W większości z nich jest możliwość rozszerzenia zakresu ochrony elementarnej o dodatkowe ryzyka, np. dzienny pobyt w szpitalu z powodu wypadku, operacje powypadkowe, etc.